Giới thiệu

anh gioi thieu

Giới thiệu Công ty

Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel trước đây là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP. Được thành lập ngày 01/01/1978. Ngay từ khi thành lập Công ty chỉ sản xuất sản phẩm thép xây dựng từ D6 đến D32, nấu luyện thép, sản xuất oxy... Cho đến ngày 01/01/2008 được cổ phần hóa theo giấy phép kinh doanh số: 4103008922 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư ...

Video Mới

Họat động đầu tư

Dây chuyền sản xuất

Gia công cơ khí

./templates/index_tpl.php