Hội nghị người lao động năm 2020

Đăng lúc: 26-12-2019 03:53:56 PM - Đã xem: 3227

Ngày 24/12/2019 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020, Tổng kết công tác Đảng, công tác Công đoàn năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c: Đinh Văn Tâm -Ủy viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCTP và các đ/c lãnh đạo đại diện cho các phòng ban chức năng.

Hội nghị đã nghe Đòan chủ tịch báo cáo Tổng kết họat động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.   Hội nghị đã thảo luận sôi nỗi vào các báo cáo. HN cũng đã nghe phần trả lời giải đáp các kiến nghị, đóng góp vào các nội dung báo cáo, phương hướng hoạt động trong thời gian tới của lãnh đạo Cty cp Thép Thủ Đức. HN cũng nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cty Thép việt nam – CTCP về những chỉ đạo rất sâu sát, thiết thực, ý nghĩa. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 các chỉ tiêu về sản xuất thép thỏi, sản xuất thép cán và tiêu thụ thép cán đạt từ  84,3% ÷ 101,9% kế hoạch năm; đạt từ 86,5% đến 103,0% so cùng kỳ 2018. Lợi nhuận trước thuế 32 tỷ đồng. 

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Đòan Chủ tịch 

 

Tổng giám đốc trả lời các ý kiến, kiến nghị của NLĐ

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Trao các quyết định Thi đua năm 2019

 

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php