Đại hội cổ đông thường niên 2016 họp ngày 05/4/2016

Đăng lúc: 14-04-2016 02:19:36 PM - Đã xem: 5193

Ngày 05/4/2016 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2016. Đến dự Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, một số cổ đông lớn và 190 Đại biểu đại diện cho tổng số cổ phần 11.832.993 cổ phần ứng với tỷ lệ 96,8%.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại biểu dự Đại hội

Thay mặt HĐQT Công ty ông Hòang Ngọc Oanh Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tịch đòan đã điều khiển chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Phùng Hiền đã đọc báo cáo Tổng kết họat động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Năm 2015 Công ty đã hòan thành xuất sắc kế họach đề ra kết quả: Sản xuất Phôi thép thực hiện 155.791T so với kế họach đạt 103.86% so với kế họach năm 2014 là 101.61%. Thép cán thực hiện 128.936T so với kế họach đạt 112.12% so với kế họach năm 2014 là 123.05%.  Tiêu thụ Phôi thép 24.447T so với kế họach đạt 81.49%% so với kế họach năm 2014 là 54.46%, Thép cán Tiêu thụ Phôi thép 128.099T so với kế họach đạt 111.39% so với kế họach năm 2014 là 117.96%. Lợi nhuận trước thuế năm mươi lăm tỷ đồng.

Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các tờ trình Thông qua: Tờ trình về KHSXKD năm 2016; Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2015; Tờ trình về dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2016; Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015; Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT - BKS năm 2016, Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2016; Tờ trình về thay đổi tên Công ty; Tờ trình về sửa đổi Điều lệ, Tờ trình v/v giao quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.

Đại hội đã nghe ông Bùi Văn Hùng thành viên Hội đồng quản trị đại diện Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP phát biểu: Cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, duy trì tốt sản xuất, bảo toàn vốn, sản xuất có lãi và duy trì tốt thương hiệu chữ V của Thép Việt Nam. Trong những năm qua Tổng công ty Thép Việt Nam đã tạo điều kiện cho các Công ty chủ động độc lập kế họach sản xuất kinh doanh, đầu tư và chủ động vay vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Tổng công ty sẳn sàng sát cánh và hỗ trợ Công ty Thép Thủ Đức chủ động lập phương án đầu tư, di dời và phát triển, ngoài ra Công ty nên chủ động khai thác tốt nhất quỹ đất hiện hữu và có phương án lên sàn giao dịch chứng khoán chính thức để có thể huy động vốn khi di dời.

Đại biểu tham dự

Đáp lại những ý kiến đóng góp ông Hòang Ngọc Oanh Chủ tịch HĐQT Công ty đã tiếp thu và cảm ơn những chỉ đạo chân thành của ông Bùi Văn Hùng dành cho Thép Thủ Đức, xin hứa sẽ làm tốt hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh về Đại hội:

 

 ông Hoàng Ngọc Oanh tặng hoa chúc mừng HĐQT

Để biết thêm thông tin chi tiết quý cô đông xem tại: Thông tin công bố bất thường 24h về Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thừơng niên 2016 họp ngày 05/4/2016 thành công, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 trong menu thông tin Cổ đông.

 

 

 

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php