Chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Đăng lúc: 25-04-2016 03:33:48 PM - Đã xem: 5510

Công ty trân thông báo đến quý cổ đông về việc Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM thông báo ngày chốt cuối cùng và xác nhận danh sách những người sở hữu chứng khoán:

- Ngày đăng ký cuối cùng là: 12/5/2016;

- Ngày thanh tóan cổ tức bằng tiền mặt là: 30/5/2016 là 14% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400đ);

- Thông báo chi tiết xem tại đây

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php