Công ty được xếp top 50 vì thương hiệu Môi trường 2015

Đăng lúc: 23-12-2015 11:22:12 AM - Đã xem: 5930

Công ty được vinh dự đón nhận Top 50  thường hiệu vì Môi trường năm 2015 do Trung Tâm Truyền Thông vì Phát triển Môi trường cấp Giấy chứng nhận

Cúp thương vì thương hiệu Môi trường năm 2015

 

Giấy chứng nhận Công ty đạt top 50 thương hiệu vì Môi trường 2015

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php