Đại hội Đảng bộ Cty CP Thép Thủ Đức nk 2015-2020

Đăng lúc: 18-05-2015 10:57:38 AM - Đã xem: 3204

Ngày 15/5/2015 tại Công ty CP Thép Thủ Đức tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020

Tới dự Đại hội có lãnh đạo cấp trên Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP bao gồm các đồng chí:  Bùi Văn Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty;  Phạm Thu Hiền –uỷ viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo, chủ nhiệm UBKT; Vương Duy Khánh chánh văn phòng Đảng ủy và một số đồng chí khác…  

Đồng chí Bùi Văn Hùng phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam phát biểu

Tại Đại hội thay mặt Đảng ủy Công ty đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Công ty Nguyễn Đăng Dung đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phấn Thép Thủ Đức nhiệm kỳ 2010 – 2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo chính trị nk 2010 -2015

 

Nhìn lại nhiệm kỳ của BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị , sự phối hợp thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, công văn từ Đảng ủy Tổng công Thép Việt Nam – CTCP đều đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Công tác tổ chức đảng, tổ chức cán bộ, xây dựng đảng đều được Đảng ủy quan tâm, vị trí, vai trò của Đảng ủy Công ty và các chi bộ ngày càng được khẳng định. Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu, kế họach hàng năm đề ra.

Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn kinh tế thế giới nói chung, ngành thép nói riêng, nhưng Đảng ủy đã lãnh đạo đã bám sát từng mục tiêu, chương trình hành động cụ thể để hoàn thành tốt kết quả sản xuất kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

 - Sản lượng phôi thép 5 năm đạt 674.600 tấn, sản xuất bình quân 134.920 tấn/năm vượt 22,65 % so với Nghị quyết đaị hội nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra (110.000 tấn/năm).

- Sản lượng thép cán 5 năm đạt 585.518 tấn, sản xuất bình quân 117.103 tấn/năm đạt 90,08 % so với Nghị quyết đaị hội nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra (130.000 tấn), do tiêu thụ gặp khó khăn phải tiết giảm sản xuất

- Tiêu thụ thép cán và phôi thép 5 năm đạt 703.044 tấn, tiêu thụ bình quân 140.609 tấn/năm vượt 9,8 % so với Nghị quyết đaị hội nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra (128.000 tấn thép cán). 

- Lợi nhuận trước thuế 5 năm 2 đạt 161.072 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt 32,214 tỷ đồng/năm, bằng 49,56 % so với Nghị quyết đaị hội nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra (lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng).

Đại hội cũng mạnh dạn nêu lên những mặt hạn chế, tồn tại, nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng, cũng như các mặt sản xuất kinh doanh …

Đại hội cũng đã nêu ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 -2020 như sau:

*. Mục tiêu tổng quát

Phát huy năng lực lãnh đaọ và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả theo kế hoạch đề ra, thường xuyên đảm bảo đủ việc làm, nâng cao đời vật chất và tinh thần cho người lao động. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, công ty phát triển bền vững.

*. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: sản xuất phôi thép: 150.000 tấn; thép cán: 115.000 tấn; Tiêu thụ: phôi thép: 30.000 tấn; thép cán: 115.000 tấn; Doanh thu: 1.620 tỷ đồng; Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ, cổ tức 6%...

Đại hội đã tiến hành Bầu cử BCH mới, bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam, bầu UBKT đảng...

Kết thúc Đại hội BCH mới ra mắt Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Hoàng Ngọc Oanh đã phát biểu nhận nhiệm vụ và xin hứa sẽ cùng BCH mới nhiệm kỳ 2015 -2020 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội và lãnh đạo cấp trên giao phó. Đồng thời đ/c cũng nêu rõ: tòan thể cán bộ, đảng viên Công ty tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiên phong trong mặt trận phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực, không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm đạo đức cách mạng, năng lực công tác, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tòan diện...tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đó là sản xuất kinh doanh mang về lợi nhuận cho Công ty, lội ích cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bí thư Đảng ủy phát biểu

Đại biểu Tổng công ty

Đại biểu phát biểu tham luận

Biểu quyết tại Đại hội

Bỏ phiếu bầu BCH và Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty

BCH mới nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

 

Các tin liên quan:

./templates/news_detail_tpl.php