Đầu tư năm 2012

Đăng lúc: 21-03-2015 09:00:33 AM - Đã xem: 3620

Đầu năm 2012 Công ty đã đầu tư hai công trình:


 

Công trình thay máy cắt phân đọan hiện tài bằng máy cắt bay mới và công trình thay dàn cán hàng ngang thành dàn cán hàng dọc nhằm mục đích giảm tiêu hao kim loại nâng cao chất lượng sản phẩm cán:

Một số hình ảnh về đầu tư:

1. Công trình máy cắt bay:

2. Công trình dàn cán thô đầu dọc:

 

Thiết bị cán thô đầu dọc được đưa vào sử dụng

 
./templates/hoatdong_detail_tpl.php