Thành tích

Đăng lúc: 10-03-2015 02:28:01 PM - Đã xem: 4445

Năm 2010 Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hòang Ngọc Oanh được Bộ Công Thương tặng Bằng khen với danh hiệu: Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương thành tích: " Xuất sắc trong phong trào lao động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển ngành Công thương trong giai đọan 2009 -2011"
 
Bộ Công Thương tặng Bằng khen cho Tổng giám đốc Hòang Ngọc Oanh
 
Năm 2011 Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức vinh dự được Thủ Tướng Chính phủ tặng cờ luân lưu: Dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2011
 
Cờ luân lưu của Chính phủ tặng Công ty cp Thép Thủ Đức

 

./templates/about_detail_tpl.php