Sản phẩm hiện tại

Đăng lúc: 04-03-2015 01:14:18 PM - Đã xem: 1667

- Sản phẩm phôi thép mác BCT51 – SD295A – SD390 - Gr60 - Sản phẩm thép thanh vằn mác CT51 – SD295A – SD390 - Gr60. Đường kính D9 ÷ D32 dùng trong xây dựng và công nghiệp. - Sản phẩm oxy đạt độ tinh khiết 99,5 % cung ứng cho thị trường sản xuất công nghiệp và y tế.

Sản xuất phôi thép, thép thanh vằn, oxy.

- Sản phẩm phôi thép mác BCT51 – SD295A – SD390 - Gr60
- Sản phẩm thép thanh vằn mác CT51 – SD295A – SD390 - Gr60. Đường kính D9 ÷ D32 dùng trong xây dựng và công nghiệp. 
- Sản phẩm oxy đạt độ tinh khiết 99,5 % cung ứng cho thị trường sản xuất công nghiệp và y tế.